• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
9.3.2018 Lyijy ja bisfenoli-A kiellettyjä kuluttajakemikaaleissa
Lyijyn ja bisfenoli-A:n saattaminen markkinoille kuluttajakäyttöön on ollut kiellettyä maaliskuun 2018 alusta. Samoin lyijyn ja bisfenoli-A:n markk...
14.2.2018 ECHA ehdottaa 7 ainetta luvanvaraiseksi
ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle 7 erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luett...
17.1.2018 Seitsemän uutta ainetta kandidaattilistalle, bisfenoli A:lle päivitys
EU:n jäsenmaiden komitea on sopinut seuraavien aineiden tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttaviksi: bisfenoli A kryseeni bents[a]antraseeni kad...
28.9.2017 Tietoa yrityksille Iso-Britannian EU:sta eron vaikutuksista
Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut verkkosivuillaan osion, jonne on koottu ja päivitetään tietoa Iso-Britannian EU:sta eron vaikutuksista vira...
12.9.2017 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus
Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa yhdeksän aineen määrit...
28.8.2017 Kromi VI yhdisteiden lopetuspäivä lähestyy – mitä tulee tehdä
Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevien kromi VI yhdisteiden käyttö ilman lupaa loppuu 21.9.2017.  Lupa-aineen käytön jatkaminen on kuitenkin m...
23.8.2017 Käännösvirhe välituotteen määritelmässä korjattu
Suomenkieliseen REACH-asteukseen on korjattu välituotteen määritelmän käännösvirhe. REACH-asetuksen 3 artiklan 15 kohdan mukaan tarkoitetaan välitu...
11.8.2017 IUCLID-pilvipalvelu PK-yritysten käytettävissä
Kemikaalien tiedonhallintaan tarkoitetusta IUCLID-työkalusta on nyt käytettävissä pilviversio. IUCLID-pilvipalvelussa REACH-rekisteröinnin valmiste...
9.8.2017 Kandidaattilistaa päivitetty ftalaattien osalta
Euroopan komissio on todennut seuraavilla jo lupamenettelyn kandidaattilistalla olevilla ftalaateilla olevan muiden vaikutusten lisäksi hormonitoim...
5.7.2017 Aineet esineissä ohje on päivitetty
ECHA on julkaissut päivitetyn Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet. Se selkiyttää yritysten tiedottamis- ja ilmoittamisve...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013