Tiedonvälitys REACHissä

REACH-asetuksen myötä vastuuta kemikaalien turvallisesta käytöstä on siirretty viranomaisilta yrityksille. Samalla tarve yritysten väliselle viestinnälle on lisääntynyt.

Tietoa toimitusketjussa alaspäin välitetään käyttöturvallisuustiedotteella (KTT) tai jos sellaista ei tarvitse toimittaa, ilmoittamalla turvalliseen käyttöön liittyvistä tiedoista kuten luvanvaraisuudesta, rajoituksista ja asianmukaisten riskinhallintatoimien soveltamiseen tarvittavista tiedoista.

Esineiden toimittajien on tiedotettava asiakkaitaan erityistä huolta aiheuttavista aineista, ns. kandidaattilistan aineista, joiden pitoisuus esineessä on yli 0,1 painoprosenttia. Tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kuluttajille.

Toimitusketjussa ylöspäin toimitetaan tietoa uusista vaaraominaisuuksiin liittyvistä tiedoista sekä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteistä. Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa toimitusketjun edelliselle toimijalle käyttötapojaan, jotta ne tulisivat huomioiduksi valmistajan, maahantuojan tai edellisen jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportissa.

Jakelijan tehtävänä on toimittaa tietoa sekä ylös- että alaspäin toimitusketjussa.