Kysymyslomake

Kemikaalineuvontapalvelu antaa vastauksia REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeviin kysymyksiin. Autamme yrityksiä ymmärtämään em. asetusten mukaiset velvoitteensa, mutta emme ratkaise yrityskohtaisia ongelmia.

Jos sinulla on REACH-IT-järjestelmään, biosidivalmisterekisteriin (R4BP), IUCLID5- tai CHESAR-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Euroopan kemikaaliviraston neuvontapalveluun.

Pyrimme vastaamaan viikon kuluessa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin. Vastaus lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Annamme lisäksi neuvontaa puhelimitse:

  • REACH- ja CLP- neuvonta: 0400 393 033  
  • Biosidineuvonta: 050 597 6338 

Antamasi tiedot merkitään Tukesin kemikaalineuvontaa koskevaan rekisteriin. Tietoa henkilötietojen käsittelystä Tukesissa ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta tukes.fi/tietosuoja